Őstöri 5. - Honfoglalás ( Nemzeti Nagyvizit )

0

კრებულები

იტვირთება...
Őstöri 5. - Honfoglalás ( Nemzeti Nagyvizit )

- - - - - - - - - - - - MTV videótár

Nemzeti Nagyvizit - Identitás: én-tudat, az egyén identitásjegyei
http://streamer.carnation.hu/mtvod2/nagyvizit/2012/11/29/nagyvizit_121129.wmv

Nemzeti Nagyvizit, 2012. december 6.- Identitás 2.
http://streamer.carnation.hu/mtvod2/nagyvizit/2012/12/06/nagyvizit_121206.wmv

Nemzeti Nagyvizit, 2012. december 13. - Identitás 3.
http://streamer.carnation.hu/mtvod2/nagyvizit/2012/12/13/nagyvizit_121213.wmv


Nemzeti Nagyvizit, 2012. december 20. - A magyar nép erede
http://streamer.carnation.hu/mtvod2/nagyvizit/2012/12/20/nagyvizit_121220.wmv

Nemzeti Nagyvizit, 2013. január 10. - Őstörténet 2.: A Belső-Ázsiai bölcső: Leletek és jelek
http://streamer.carnation.hu/mtvod2/nagyvizit/2013/01/13/nagyvizit_130111.wmv

Nemzeti Nagyvizit, 2013. január 17. - Őstörténet 3.: Nyelvészet és őstörténet
http://streamer.carnation.hu/mtvod2/nagyvizit/2013/01/18/nagyvizit_20130118.wmv

Nemzeti Nagyvizit, 2013. január 24. - Őstörténet 4.: A nemzet eredete zenei anyanyelvünk tükrében
http://streamer.carnation.hu/mtvod2/nagyvizit/2013/01/24/nagyvizit_130124.wmv

Nemzeti Nagyvizit, 2013. január 31. - Honfoglalás
http://streamer.carnation.hu/mtvod2/nagyvizit/2013/01/31/nagyvizit_130131.wmv


- - - - - - - -
Őshonosnak tekinthető a magyarság a Kárpát-medencében?

Új megvilágításba helyezi a kérdést, hogy a Krisztus születése előtti évezred második harmadától kezdődően, durván az ie. VIII. századtól kezdődően az úgynevezett keleti népek, az egyre inkább elterjedő kifejezés szerint az íjfeszítő lovas népek (történelmi források szerint a kínaiak nevezték így az ázsiai hunokat), megtelepedésüket tekintve soha nem mentek tovább, mint a Kárpát-medence.
Igaz ez a szkítákra, hunokra, avarokra, de a magyarokra is. Pedig katonai erejénél fogva ezt mindegyik nép, akik ezek közül katonailag kétvállra fektette az egész világot, könnyedén megtehette volna. Mint ahogy megtették az arabok, mert amit elfoglaltak az arabok, ott meg is telepedtek, így alapították például a kordobai emirátust. De említhetem a vikingeket, a normannokat, akik amikor hajóikkal feltörtek a Szajnán és elfoglalták Párizst, akkor a tárgyalás során felkínálták a lehetőséget, hogy nem gyújtják fel a várost, ha megtelepedhetnek azon a földön, amit ők „elfoglaltak". Vizsgálatunk szempontjából ez azért fontos, mert ezek a népek azért hódítottak, hogy területhez jussanak. A szkíta, hun, avar, magyar népek azonban nem ezt tették. Meghódították egész Európát, a hunok a Kelet és Nyugat római birodalmat, Kínát, és épp Perzsia megszállására készült Atilla, mikor meghalt. De a történelmi Kárpát-medence térségét, amelyhez hozzá tartozott a bécsi medence is Linzig, településtörténetileg értendően mi soha nem hagytuk el. Ide mindig visszatértünk.

Mert innen is származtak?

A kérdés megválaszolására hosszú évtizedekig semmiféle választ nem tudtak adni, pedig olyan gondolkodók, mint a kiváló Magyar Adorján, már felvetették, hogy e jelenség oka csak az lehet, hogy a Kárpát-medence mindig is magyar volt. Hogy világos legyek: a viselet, a harcászat, az mindig az adott kor függvénye. Főleg a harcászat, hiszen a fegyver soha nem maradhat ki a fejlődés sodrából, mindig az a legkorszerűbb. A viselet pedig végképp. Például az ázsiai hunoknak a csodálatos állatábrázoló, úgynevezett állatszimbolikás művészetét az Európába került hunok teljesen föladták. Máig sem tudjuk, hogy mi van mögötte, nem tudjuk mi az oka, hogy Atilla hunjai perzsa viseletben jártak, a cipő csatjaitól kezdve a hajtűkön át a fülkarikákig bezárólag, még fegyvereik vonatkozásában is. El nem tudjuk képzelni, hogy valójában mi váltotta ki ezt, ami azt jelenti régészetileg, hogy a szkítákból nem tudjuk levezetni a hunokat, a hunokból az avarokat, az avarokból pedig nem tudjuk levezetni a magyarokat a régészettudomány „előírásainak" betartása mellett.

Most viszont, hogy a genetika ily módon bekerült a történészi, régészeti vizsgálatok módszerei közé, akár a csontokból kimutatható az őskőkor emberének DNS mintája is, a régmúlt emberei is genetikailag feltérképezhetővé váltak. Ebből az következik, hogy megszűnt a súlyos gát, már tudjuk bizonyítani a folytonosságot, mert az nem az övek, a szablyák, az íjjak jellegéből nem következik! A csontokra épülő genetika egyértelművé teszi a kérdést...

Bakay Kornél: Itt voltunk, vagy ide jöttünk?
http://magyarostortenet.gportal.hu/gindex.php?pg=22598276